Copyright © 2023 ratuj.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.    Regulamin    Polityka Prywatności 

Planowane seminaria

Poród nagły w warunkach ZRM

Oddział położniczy WSK

mgr Anna Bilska

Seminarium z zakresu porodu nagłego w warunkach zespołu ratownictwa medycznego.

Warszawa 7.08.2023 r.

Ostre Zespoły Wieńcowe w praktyce ZRM

wykładowca CWKP

dr Alicja Koszowska

Seminarium z zakresu postępowania w Ostrych Zespołach Wieńco-wych  w praktyce zespołów ratownictwa medycznego.  

Kraków 24.06.2023 r.

 

 

 

Seminaria

Seminaria realizowane są zgodnie z harmonogramem szkoleń bądź na wniosek grup zorganizowanych. Szkolenie jest realizowane zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.   

Webinary

Są wygodną dla użytkownika formą szkolenia na odległość, pozwalają na zapoznanie się z aktualną wiedzą medyczną. Realizowane są za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami.

Miejsce szkolenia

Certyfikat 

Uczestnicy szkolenia uzyskują certyfikat zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za udział w seminarium ratownikom medycznym przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia, nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium.

Seminaria możemy zorganizować w twojej miejscowości. Jeżeli jesteście zorganizowaną grupą która jest zainteresowana uczestnictwem w szkoleniu w ramach doskonalenia zawodowego, skontaktuj się z nami a my przyjedziemy do twojej miejscowości w dogodnym dla Ciebie terminie. 

Opis szkolenia

 Planowane Seminaria

Seminaria dla ratowników medycznych