e-learning

seminaria

szkolenia

Więcej

e-learningów

Poznaj pełną ofertę kursów e-learningowych dla ratowników medycznych, lekarzy dentystów oraz ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Jak uczymy?

E-learningi

Są wygodną dla użytkownika formą szkolenia na odległość. Za udział w kursach e-learningowych z zakresu leczenia stanów nagłych przysługuje 10 punktów 

edukacyjnych dla ratowników medycznych.   

Szkolenia praktyczne

W szkoleniach praktycznych  wykorzystujemy zarówno tradycyjne metody jak i symulację medyczną. Dzięki takiemu połączeniu uczestnicy są doskonale przygotowani na udzielnie pomocy w najczęściej spotykanych w ich praktyce stanach nagłych.  

Seminaria

Seminarium pozwala na zapoznanie się z nową wiedzą medyczną. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia za udział w seminarium przysługuje 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę dydaktyczną (45 minut), nie więcej jednak niż 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium 

Webinary

Jes to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami.

Co mówią o nas

 Szkolenie stany nagłe w gabinecie stomatologicznym było najlepszym szkoleniem praktycznym na jakim byłem.

lek. dent. Maciej Walski

Kursy e-learningowe

Szkolenia praktyczne i seminaria dla:

Ratowników medycznych 

Lekarzy dentystów

Ratowników KPP